رفتن به مطلب

قـوانین عمومی بــدوارز


ارسال های توصیه شده

  • Manager

قوانین بد وارز

🟢تیم آپ کردن
🔴هرگونه تیم شدن با تیم حریف  باعث بن شدن شما میشود.
⚪️ مجازات : Kick / 1day Ban / 3Day Ban
Reason : Team up
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🟢کمپ کردن کنار جنیراتور ها :
 🔴کمپ کردن که به معنی در یک جا ایستادن است باعث بن شدن شما میشود. برای مثال کسانی که  در  generators  کمپ میکنند کمپ محسوب شده و مجازات میشوید
⚪️مجازات : Kick / 1d Ban / 5d Ban / 7d Ban
Reason : Camp Gen
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🟢امتناع کردن از دادن اسکرین شات
🔴 هرگونه درخواست هر ادمینی مبنی بر گرفتن اسکرین مورد نظر از شما در صورت ندادن اسکرین مربوطه شما محروم خواهید شد
⚪️مجازات : 3d Ban / 7d Ban / 15d Ban/
Reason : Refuse to give ss

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🟢سو استفاده برای گرفتن کیل (KillFarm) :
 🔴هرگونه سو استفاده ای مبنا بر کیل گرفتن ناجوانمردانه باعث مجازات شما میشود
⚪️مجازات : Kick / 1d Ban / 3d Ban / 5d Ban
Reason : KillFarm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🟢تیم گریف :
 🔴هرگونه ضربه رسوندن به هم تیمی خود باعث بن شدن شما میشود
⚪️مجازات :  / 1d Ban / 5d Ban / 7d Ban
Reason : Teamgrief

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🟢اذیت کردن در دادن اسکرین :
 🔴هرگونه بیرون رفتن از اسکرین و یا اذیت کردن ادمین هنگام اسکرین با شما برخورد میشود
⚪️مجازات :  / 4d Ban / 6d Ban / 8d Ban
Reason : Disturbing/leaving mid ss

لینک به دیدگاه
  • Cappuccino قفل شد و مهم شد در موضوع
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن